Pulsni oksimetar Masimo Rad-8 te senzori (višekratni i jednokratni) nalaze se na listi ortopedskih pomagala!

Pulsni oksimetar Masimo Rad-8 te senzori (višekratni i jednokratni) nalaze se na listi ortopedskih pomagala! read more

On March 20th, 2016, posted in: Vijesti by

CPAP uređaj RemStar C-flex sa ovlaživačem i maska ComfortClassic nalaze se na Popisu ortopedskih pomagala!

CPAP uređaj RemStar C-flex sa ovlaživačem i maska ComfortClassic nalaze se na Popisu ortopedskih pomagala! read more

On March 20th, 2016, posted in: Vijesti by

Novi vizualni identitet i web stranice

Eksa grupa dobila je novi vizualni identitet i web stranice. Dobrodošli! read more

On October 26th, 2011, posted in: Vijesti by