• Download PDF File

Monitor InVivo Expression

Omogućite sigurnije, jednostavnije i pametnije praćenje vitalnih parametara u prostorijama gdje se koristi magnetska rezonanca.

InVivo Expression MR monitor je posebno dizajniran za korištenje u zahtjevnim okruženjima s  jakim magnetskim poljima. Ovaj napredni uređaj pruža najbolje rezultate, povećava udobnost i sigurnost pacijenta, te  poboljšava produktivnost .

InVivo Expression pruža pravu informaciju u pravo vrijeme, bez obzira da li je pacijent u anesteziji, transportu,  u sobi za preglede ili sobi za oporavak. Može se montirati na kolica za anesteziju ili bolesnički stol što omogućuje učinkovitiji rad s pacijentima.

InVivo Expression ima implementiranu bežičnu tehnologiju koja omogućava jednostavno pomicanje pacijenta iz sobe u sobu. Bežično mjerenje i prikaz  EKG, SpO2 i podataka o disanju omogućuje praćenje pacijenta bez potrebe za korištenjem žica što uvelike olakšava manipulaciju i kretanje oko pacijenta. Također, praćenje pacijenata moguće je i u sobi za oporavak bez potrebe dodatnog bežičnog rutera.

InVivo Expression je jedini monitor koji pruža kompletnu kontrolu i mjerenja, uz opciju mjerenja svakog  parametra zasebno. Uređaj sadrži indikator koji odmah obavještava gubitak kontakta s pacijentom, što omogućuje brzi popravak elektroda.

Za bežično praćenje vrijednosti SpO2 uređaj koristi digitalni signal za određivanje točne mjere saturacije, kako kod  niske tako i kod visoke perfuzije.

InVivo Expression se može kombinirati sa InVivo Essential monitorom čime se dobija konstantno praćenje kroz cijeli proces monitoriranja.

Uređaj se koristi se u pedijatriji, anesteziji, kardiologiji, te prilikom sedacija i istraživanja.