IT rješenja

EKSA-PACS PACS-DICOM
Eksa-PACS programski paket automatizira procese administracije i dijagnostike na bolničkom odjelu povezujući proces naručivanja pacijenta, pregleda, pohrane podataka, analize te ispisa nalaza.