Mehanički insuflator-eksuflator

CoughAssist E70
Philips CoughAssist E70 je uređaj koji simulira kašalj na način da stvara pozitivan tlak prilikom udisaja..
Coughassist
mehanički insuflator-eksuflator namijenjen je osobama koje ne mogu samostalno iskašljavati bronhalni sekret.