Mehanički insuflator-eksuflator

CoughAssist E70
Philips CoughAssist E70 je uređaj koji simulira kašalj na način da stvara pozitivan tlak prilikom udisaja..