Pulsni oksimetri

Masimo Rad-8
Pulsni oksimetar Masimo Rad-8 ima ugrađenu Masimo SET SpO2 tehnologiju koja najtočnije mjeri nivo saturacije kisika pri niskoj perfuziji.