Pulsni oksimetar Masimo Rad-8 te senzori (višekratni i jednokratni) nalaze se na listi ortopedskih pomagala!

Prema novom Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima koji je stupio na snagu 01. ožujka
2012. uređaji proizvođača Masimo – pulsni oksimetar Masimo Rad-8 (030330123601) te višekratni
(030330123701) i jednokratni senzori (030330123801) nalaze se na Popisu ortopedskih i drugih
pomagala.

Za preuzimanje pomagala, pacijent treba imati potvrđenu Potvrdu o ortopedskim i drugim
pomagalima od strane nadležnog HZZO-a koji odobrava navedeno pomagalo te parametre za
podešavanje alarma.

On March 20th, 2016, posted in: Vijesti by