Tel: +385 1 3380 608 | Servis: +385 1 440 0004 | Fax: +385 1 3380 700 | eksagrupa@eksagrupa.hr Web trgovina

Radiološka dijagnostika

Mehanička ventilacija

Holteri

Plućna dijagnostika i rehabilitacija

Neurološka dijagnostika

Medicinska računala

ACCUVEIN

Medicinska kolica

Nadzor pacijenata

Kardiološka dijagnostika

Srčana rehabilitacija

Ultrazvučni dijagnostički uređaji

Uređaji za kompjuteriziranu tomografiju (CT)

Digitalna radiologija i fluoroskopija

Snimanje magnetskom rezonancijom

Radne stanice

Angiografija

Aplio A-serija

Aplio I-serija

Xario G-serija

Ultrazvučni dijagnostički uređaji

Neinvazivna ventilacija

Uređaji za iskašljavanje

Akutna ventilacija

Philips holter EKG (DigiTrak + Zymed)

SunTech holter tlaka

Grael LT EEG sustav

Curry software

Pojačala i snimači

BIS™ sustav za nadzor učinka anestezije


Microstream™ kapnografija

INVOS™ cerebralna / somatska oksimetrija

NELLCOR™ pulsna oksimetrija

EKG dijagnostika

Holter EKG

EKG u mirovanju

Holter tlaka

Menu