Tel: +385 1 3380 608 | Servis: +385 1 440 0004 | Fax: +385 1 3380 700 | eksagrupa@eksagrupa.hr Web trgovina

Aquilion Precision

Aquilion Precision je prvi svjetski CT sustav visoke rezolucije (UHR CT) koji može riješiti anatomiju manju od 150 mikrona. UHR detektor novo je dizajniran za pružanje više nego dvostruke rezolucije današnje CT tehnologije.

Aquilion Precision će poboljšati rano otkrivanje bolesti, klasifikaciju tumora i izvrsno snimanje malih žila s osobinama koje pružaju poboljšane detalje slike. Na primjer, nudi najmanju veličinu fokusiranja rendgenskih zraka od 0,4 mm x 0,5 mm i rekonstrukcijsku matricu 1024 i 2048.

Više o proizvodu

Menu