Tel: +385 1 3380 608 | Servis: +385 1 440 0004 | Fax: +385 1 3380 700 | eksagrupa@eksagrupa.hr

Medima S300

Injekcijske pumpe za infuziju koje proizvodi tvrtka Medima dizajnirane su za:

 • pružanje precizne intravenozne i intra-arterijske infuzije,
 • parenteralnu i enteralnu prehranu.

Ove pumpe mogu se koristiti u raznolikim bolničkim okružjima, što može uključivati transportiranje, odjele za opću namjenu, jedinice za intenzivnu skrb, neonatologiju i pedijatrijske jedinice, operacijske sale i post-operacijske odjele, kao i za medicinske spasilačke odjele.

Pumpa omogućuje programiranje stope infuzije u svim dostupnim jedinicama: mL/h, g, mg, μg, ng, mL, L, kJ, J, kcal, cal, mol, mmol, kIE, IE, mIE, kIU, IU, mIU, Eq, mEq, μEq/–, kg, m2/min, h, 24h.

Dostupni infuzijski modovi su: kontinuirani, isprekidani, profilni i TPN.

Mogućnost učitavanja liste lijekova koji sadrži do 5000 procedura za lijekove. Listu lijekova moguće je podijeliti na do 40 CCA odjela (CAA – područje kliničke njege), do 40 kategorija za lijekove te do 500 procedura za lijekove za svaki CAA odjel. Svaka procedura za lijek može sadržavati do 10 fiksnih (unaprijed određenih) koncentracija te 1 varijabilnu (korisnički-određenu) koncentraciju. Moguće je primijeniti ‘blage’ ili ‘oštre’ granične vrijednosti za specifične parametre za infuziju koji su pohranjeni unutar liste lijekova.

Specifikacije:

 • Automatska detekcija štrcaljke (S300) / Brzo pokretanje infuzije (P300)
 • 3,2˝ zaslon u boji, osjetljiv na dodir
 • Alfanumerička tipkovnica
 • Sigurno i jednostavno sučelje
 • Pametni algoritam za izbjegavanje okluzije
 • Sistem za podršku doziranja bolusa
 • Titracija s blagim ili oštrim granicama
 • Vrlo napredan alarmni sustav
 • Dnevni i noćni mod rada
 • Automatsko ažuriranje programa, konfiguracije i liste lijekova bez utjecaja na rad pumpe
 • HL7 protokol

Menu