Tel: +385 1 3380 608 | Servis: +385 1 440 0004 | Fax: +385 1 3380 700 | eksagrupa@eksagrupa.hr Web trgovina

Respironics Trilogy 100 i Trilogy 202

  • Philips Respironics Trilogy 100 i Trilogy 202 su ventilatori za volumnu i tlačnu ventilaciju koji se mogu koristiti na invazivan i neinvazivan način. Ventilatori posjeduju napredne funkcije i namijenjeni su za pedijatrijske i odrasle bolesnike kojima je potrebna mehanička ventilacija. Na taj način pacijentima je olakšano disanje, pojednostavljuje se cjelokupni postupak što u konačnici smanjuje troškove i poboljšava skrb za pacijente.
  • Trilogy ventilatori podržavaju aktivni i pasivni sustav ventiliranja.
  • Sadrže unutarnju bateriju (3 sata rada) i dodatnu bateriju (3 sata rada), teže svega 5.6 kg što im omogućava veliku autonomiju i jednostavan transport.
  • Philips Respironics ventilatori, Trilogy 100 (kućni) i Trilogy 202 (bolnički) pružaju identične modove ventilacije i konfiguracije disanja, a razlikuju se po načinu aplikacije kisika. Bolnička verzija (Trilogy 202) priključuje se na centralni razvod kisika, a kućna verzija (Trilogy 100) priključuje se na niskoprotočni izvor kisika. Također, uređaji imaju mogućnost pohrane podataka koji se kasnije mogu koristiti u dijagnostici i procijeni zdravstvenog stanja pacijenta.
  • Auto-Trak  algoritam unapređuje sinkronizaciju između pacijenta i ventilatora, prilagođavajući disanje i dinamičko curanje zraka.
  • Ventilatori omogućuju sve načine ventiliranja: S, S/T, T, PC, AVAPS-AE, CPAP, PC-SIMV, AC, SIMV, i CV.
  • Tlačni i volumni modovi ventilatora sa odgovarajućim algoritmima udovoljavaju promjenjivim potrebama bolesnika kobinirajući lakoću korištenja i naprednu tehnologiju.
  • Trilogy 100  uređaj se nalazi na listi ortopedskihi i drugih pomagala.

Menu